Untitled Document

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์ 

 

 

ผู้ชม : 260 คน

ดาวโหลดข้อมูล